Projekt pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”.

Wójt Gminy Bojszowy informuje o naborze dodatkowym i możliwości składania ankiety i deklaracji do projektu pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”.
Szczegóły projektu i zasady uczestnictwa określa regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 0050/91/2017 w sprawie: przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” z 30 listopada 2017r.
Regulamin Programu oraz ankieta i deklaracja dostępne na stronie https://bojszowy.pl/fotowoltaika/
4223
Skip to content