Projekty

W II półroczu roku szkolnego 2014/2015 uczniowie naszej szkoły mają możliwość wzięcia udziału w dwóch projektach opartych na współpracy międzynarodowej w ramach programu eTwinning. :

1. Connecting cultures through cuisine. Łączenie kultur przez kuchnię narodową i regionalną.

2. Healthy lifestyle. Zdrowy styl życia.

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

eTwinning

 

Oba projekty zostały stworzone przez nauczycielkę języka angielskiego – panią Tamarę Żelazną, a w realizację drugiego z nich zaangażowała się również nauczycielka wychowania fizycznego – pani Monika Piechula.

Skip to content