Rada Pedagogiczna

Międzyrzecze, dnia 1 września 2021 r. 

 

Dyrektor Szkoły: mgr Agnieszka Sklorz

 

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Bednorz, mgr Zofia Drobiczek,  mgr Beata Honc,
mgr Tamara Żelazna
Język polskimgr Anna Ziomek-Kocek
Historiamgr Łucja Kachel
Wiedza o społeczeństwiemgr Łucja Kachel
Język angielskimgr Karolina Fogel, mgr Tamara Żelazna
Język niemieckimgr Anna Łaskawiec
Matematykamgr Justyna Delipacy
Fizykamgr Justyna Koprowska
Chemiamgr Justyna Delipacy
Geografiamgr Łucja Kachel 
Biologiamgr Tamara Żelazna
Przyrodamgr Tamara Żelazna
Muzykamgr Katarzyna Giedwiłło
Plastykamgr Małgorzata Zbylut
Technikamgr Monika Piechula
Informatykamgr Justyna Koprowska, mgr Zofia Drobiczek
Wychowanie fizycznemgr Monika Piechula, mgr Zofia Drobiczek, mgr Beata Honc,
mgr Agnieszka Sklorz
Religiamgr Beata Bednorz
Logopedamgr Bogusława Golus
Pedagog           mgr Magdalena Krzemińska-Kostorz, mgr Bogusława Golus
Bibliotekarzmgr Anna Ziomek-Kocek
Wychowanie do życia
w rodzinie
mgr Karolina Fogel
Doradztwo zawodowemgr Tamara Żelazna
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Agnieszka Sklorz

 

Wychowawcy klas

Klasa Imgr Tamara Żelazna 
Klasa IImgr Zofia Drobiczek
Klasa IIImgr Beata Honc
Klasa IVmgr Anna Ziomek-Kocek 
Klasa Vmgr Monika Piechula
Klasa VImgr Beata Bednorz
Klasa VIImgr Tamara Żelazna
Klasa VIIImgr Karolina Fogel

 

 

Skip to content