Ratujemy i uczymy ratować

147

„Ratujemy i uczymy ratować” to tytuł programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który już od wielu lat realizujemy w naszej szkole. Projekt ten dotyczy nauki udzielania pierwszej pomocy, którą nasi uczniowie przyswajają sobie od najmłodszych lat. Również w tym roku szkolnym w listopadzie i w styczniu uczniowie z klasy pierwszej zgłębiali tajniki udzielania pierwszej pomocy, natomiast ich starsi koledzy utrwalali poznane wcześniej umiejętności. Mali ratownicy pod okiem przeszkolonych nauczycieli ćwiczyli pozycję boczną ustaloną oraz na fantomach wykonywali oddechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej. Podobne zajęcia odbyły się również w starszych klasach. Uczniów szkoliła pielęgniarka szkolna.
Dzięki tym zajęciom uczniowie uświadamiają sobie, że zdobyte przez nich wiadomości i umiejętności oraz właściwe zachowanie mogą uratować ludzkie życie.

2 22 222 22222 222222222

Skip to content