Ratujemy i uczymy ratować!

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” w Szkole Podstawowej im. J. Kassolika w Międzyrzeczu jest prowadzony nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat i skierowany jest do uczniów najmłodszych: pierwszo-, drugo- i trzecioklasistów. Uczniowie dzięki tym zajęciom już od najmłodszych lat zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym życiu, czyli uczą się wzywania i udzielania pomocy. W styczniu, tuż przed feriami, takie zajęcia odbyły się w klasach I – III. Po raz pierwszy uczestniczyli w nich uczniowie z klasy pierwszej, którzy poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy, natomiast ich starsi koledzy utrwalali poznane wcześniej umiejętności. Mali ratownicy pod okiem przeszkolonych nauczycieli uczyli się wzywać pomocy oraz ćwiczyli pozycję boczną ustaloną. Na kolejnych zajęciach dzieci będą na fantomach ćwiczyć oddechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej. Podobne zajęcia odbyły się również w starszych klasach. Uczniów szkoliła pielęgniarka szkolna.

Dzięki takim lekcjom uczniowie oswajają się z tematyką udzielania pierwszej pomocy oraz kształtują właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Uczniowie uświadamiają sobie, że zdobyte przez nich wiadomości i umiejętności oraz właściwe zachowanie (opanowanie i sprawne działanie) mogą uratować ludzkie życie.

 

4 5

Skip to content