Ratujemy i uczymy ratować

Ratujemy i uczymy ratować to hasło przewodnie projektu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy. Od najmłodszych lat uczniowie  uczą się  wzywania pomocy i udzielania pierwszej pomocy. W stycznia i w lutym dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej  uczestniczyły w takich zajęciach. Mali ratownicy  pod okiem przeszkolonych nauczycieli ćwiczyli pozycję boczną, tzw. bezpieczną oraz na fantomach wykonywali oddechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej.

Dzięki takim lekcjom uczniowie uświadamiają sobie, że zdobyte przez nich wiadomości i umiejętności oraz właściwe zachowanie (opanowanie i  sprawne działanie) mogą uratować ludzkie życie.

Skip to content