Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Nasza Szkoła wzbogaciła księgozbiór biblioteki szkolnej o 230 nowych pozycji (książek i audiobooków)! Było to możliwe dzięki decyzji o przekazaniu w 2023 r. środków dotacji z budżetu państwa organowi prowadzącemu Szkołę Podstawową im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi (w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych), elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Szkoła otrzymała na ten cel 5000 zł.

Tytuły pozycji do zakupów zostały wskazane przez uczniów, rodziców i nauczycieli oraz zaopiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, a Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach potwierdziła stałą współpracę międzyrzeckiej Szkoły z GBP. Od początku bieżącego roku szkolnego biblioteka szkolna, uczniowie i nauczyciele realizują działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jednym z działań jest udział w VII Ogólnopolskim konkursie „Wielka Liga Czytelników” pod patronatem MEiN, trwającym od listopada 2023 r. do maja 2024 r. Wspaniałą inicjatywą było czytanie książek o misiach („Miś Uszatek” Czesława Janczarskiego, „Pamiętnik Czarnego Noska” Janiny Porazińskiej) przez starszych kolegów z Samorządu Uczniowskiego młodszym dzieciom z klas 1-3 podczas zorganizowanego przez SU w szkole Dnia Pluszowego Misia. Na zimową przerwę świąteczną prawie każdy uczeń zabrał do domu książkę spośród zakupionych nowości, biorąc udział w akcji „Zabierz książkę na Święta!”. Podobna akcja: „Zabierz książkę na ferie!” odbędzie się już niedługo, w ostatnim tygodniu nauki przed przerwą. Do końca roku szkolnego zostaną zrealizowane pozostałe ciekawe działania, w tym m.in. spotkanie z blogerem książkowym i dziennikarzem Adamem Szają, autorem bloga smakksiazki.pl.

Skip to content