Regulamin korzystania z placu zabaw

Międzyrzecze, dnia 8 lipca 2020 r.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA KASSOLIKA
W MIĘDZYRZECZU
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID 19

Każda osoba korzystająca z placu zabaw zobowiązana jest do zapoznania
się z niniejszym Regulaminem.

Administratorem placu zabaw jest Szkoła Podstawowa
im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych innym osobom mieszkającym lub mającym kontakt z daną osobą nie wolno korzystać z  placu zabaw.
 3. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący
  co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują
  lub nie gospodarują).
 4. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 5. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające
  na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali,
  nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 6. Korzystającym z placu zabaw zaleca się, wchodząc i wychodząc na/z obiektu dezynfekcję rąk własnym środkiem do dezynfekcji.
 7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 9. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 10. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte
  z użyciem detergentu lub wyprane.
 12. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną odpowiedzialność.
 13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, porządkuje regulamin ogólny.

Administrator placu zabaw informuje, że dołożył wszelkich starań,
aby przygotować plac zabaw tak, by był bezpieczny.

Dezynfekowanie placów zabaw należy do administrujących terenem, dlatego będziemy to robić systematycznie. Nie ma jednak możliwości, by ktoś czuwał nieustannie i dezynfekował sprzęt po każdorazowym użyciu przez dziecko. Dlatego liczymy na zdrowy rozsądek i apelujemy do rodziców i opiekunów,
by przed wejściem na plac zabaw sprawdzić, ile dzieci się na nim znajduje
i czy będzie możliwość zachowania między nimi dwumetrowego dystansu.

Miejcie Państwo pieczę nad swoimi pociechami!

 

Regulamin placu zabaw

Skip to content