Rozwijajmy matematyczne talenty.

Zdolności i zainteresowania matematyczne należy u dziecka rozwijać i pielęgnować jak najwcześniej. Drugi etap edukacji jest jak najbardziej odpowiednim momentem do kształtowania matematycznych talentów. Jest to ważny element pracy zarówno samej szkoły jak i nauczycieli. Dziecko zdolne, podobnie jak i dziecko mające trudności w nauce, powinno mieć zapewnioną pomoc i wsparcie w procesie dydaktycznym. Istnieje wiele skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz rozwijaniu i kształtowaniu zdolności matematycznych. Największe efekty pracy z dzieckiem zdolnym daje jednak udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Praca w mniejszych grupach, na zasadzie dobrowolności, uczniów o zbliżonych zainteresowaniach, stwarza idealne warunki dla ich dalszego rozwoju.

W nawiązaniu do powyższych słów zrodziła się inicjatywa wprowadzenia innowacji pod tytułem: „Rozwijajmy matematyczne talenty”. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji mają na celu pielęgnowanie oraz dalsze kształtowanie i rozwój zdolności matematycznych u dzieci. Projekt adresowany jest zarówno do ucznia zdolnego jak i ucznia zainteresowanego poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu matematyki. W ramach zajęć uczniowie będą realizowali treści zarówno zawarte w podstawie programowej jak i wykraczające poza nią. Zajęcia te mają stanowić pewnego rodzaju rozrywkę dla uczniów lubiących matematykę i nietypowe zadania matematyczne. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach ma za zadanie zmobilizować ucznia do poszerzania wiedzy i umiejętności matematycznych, a także pokazać inny niż tradycyjny sposób nauki. Innowacja ma również na celu przygotowanie uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach matematycznych oraz stworzenie możliwości sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności matematycznych.

 CELE GŁÓWNE 

  • rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów matematyką;
  • motywowanie uczniów do systematycznego zdobywania wiedzy i poszerzania jej;
  • umożliwienie uczniom doskonalenia i rozwijania matematycznych zdolności;
  • przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach matematycznych;
  • udział uczniów w ogólnopolskich konkursach matematycznych .

 

Skip to content