Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 30 września po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym dniu to uczniowie egzaminowali uczniów ze znajomości tabliczki mnożenia. W tym celu powołana została specjalna Komisja Egzaminacyjna, która wyłoniła wśród uczniów Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Warunkiem zdania egzaminu było udzielenie bezbłędnych odpowiedzi na 5 pytań. Poziom trudności zadań dostosowany był do wieku egzaminowanego ucznia. Do egzaminu przystąpiło 27 osób, z których 14 pozytywnie zaliczyło egzamin. Najlepiej, jeśli chodzi o zdawalność egzaminu, wypadli uczniowie klasy VI.

Uczniowie, którzy pozytywnie zdali egzamin brali udział w dwóch konkursach: „KRÓL/KRÓLOWA SKAKANKI” oraz „PIŁKARZ MATEMATYK”. Pierwszy z tych konkursów polegał na wykonywaniu przeskoków przez skakankę z jednoczesnym wykonywaniem obliczeń dotyczących tabliczki mnożenia. Królową skakanki została uczennica klasy VI Aleksandra Nycz, zdobywając maksymalną liczbę punktów. II miejsce w konkursie zdobył Wojciech Nych, natomiast III – Zuzanna Zięba.

W konkursie „PIŁKARZ MATEMATYK”, w którym znaczenie miała zarówno celność do bramki jak i znajomości tabliczki mnożenia, III miejsce uzyskali Magdalena Fogel, Karolina Rozmus oraz Wojciech Nych, II miejsce – Karolina Pawlik, z kolei miejsce pierwsze zdobyła Aleksandra Nycz.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do propagowania tego święta, cieszymy się z tylu rozdanych tytułów Eksperta Tabliczki Mnożenia i liczymy na równie duże zaangażowanie w przyszłym roku! 🙂

145 159 753 963

Skip to content