Uwaga Rodzice!

Szanowni Państwo!

Informuję, że w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 16:00 w Gminnym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach odbędzie się spotkanie przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Katowicach z rodzicami uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, poświęcone wdrażanej reformie edukacji.
W związku z powyższym uprzejmie proszę Rodziców chętnych do wzięcia udziału w tym spotkaniu o potwierdzenie w zeszycie informacji.

Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Wolny

Skip to content