Wystawa z okazji 40. rocznicy stanu wojennego.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. kierownictwo komunistycznej PZPR wprowadziło w Polsce stan wojenny. Władzę w państwie przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), której przewodniczył gen. Wojciech Jaruzelski. Z okazji 40. rocznicy stanu wojennego w naszej szkole przygotowano miejsce pamięci poświęcone tym wydarzeniom.  Na gazetce znalazły się ważne informacje historyczne przybliżające tamte dni, zdjęcia ukazujące strajki studenckie, pacyfikację kopalni „Wujek”, osoby internowane oraz ograniczenia wolnościowe czekające społeczeństwo. Wystawa udostępniona była wszystkim uczniom szkoły. Starsze klasy o losach Polski w tych czasach dowiedziały się na lekcjach historii.

123 345 567 789

Skip to content