Zajęcia o tematyce europejskiej

W przedostatnim dniu roku szkolnego 2016/2017, uczniowie Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu uczestniczyli w zajęciach otwartych dotyczących Unii Europejskiej. Uczniowie klas I-V zostali losowo przydzieleni do sześciu grup. Każda grupa otrzymała karty pracy z szeregiem zadań polonistycznych, matematycznych i plastycznych. Poprzez ich rozwiązywanie, uczniowie poznawali przydzielony im kraj: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Francję i Hiszpanię. Całość zajęć była nadzorowana przez klasę VI, która w każdej chwili służyła innym pomocą. Po zakończeniu prac w grupach uczniowie zaprezentowali na forum szkolnym wylosowane kraje i podzielili się wiedzą na ich temat z innymi. W nagrodę za aktywny udział w zajęciach wszyscy uczniowie otrzymali mapy i pamiątkowe książeczki o krajach UE.

111 222 333 444

Skip to content