Zaproszenie do „Ćwierćlandu”

            O roli zabawy integracyjnej w procesie dydaktyczno – wychowawczym wiadomo  od lat. Tego typu zabawy szczególną rolę odgrywają wśród uczniów klas młodszych, ponieważ ułatwiają kontakty między dziećmi, wyzwalają aktywność twórczą oraz stymulują rozwój poznawczy dzieci. Podczas zabawy integracyjnej dzieci kształtują umiejętność porozumiewania się z sobą, uczą się pracy i współpracy w zespole, uczą się kreatywności i twórczego myślenia. Nie bez znaczenia jest również nabywanie umiejętności pokonywania trudności i radzenia sobie z różnymi problemami. Mając na uwadze walory gier i zabaw integracyjnych 21 września dla uczniów klas I – III zorganizowano zabawę integracyjną pt. „Ćwierćland”. W trakcie zabawy uczniowie poznawali i przeżywali losy dzieci zamieszkałych w czterech krainach państwa o nazwie Ćwierćland. Jednocześnie wykonywali różne zadania, które wymagały zgodnej współpracy, kreatywności i dużego zaangażowania. Zaskakujące było zakończenie historii, z której płynęło pouczające przesłanie: „ważna jest zgoda, koleżeństwo, pomaganie sobie i wzajemny szacunek”. W zabawie integracyjnej szczególną opieką otoczono uczniów z klasy pierwszej, dla których miesiąc wrzesień jest okresem adaptacyjnym w nowej szkole i wśród nowych kolegów. Wszystkim uczniom zabawa bardzo się podobała, więc postanowiono spotkać się na kolejnej w październiku. Tym razem tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

11 22 33 44 55 66 77 88 99 145

Skip to content