Znam angielski śpiewająco!

Innowacja pedagogiczna dla klas IV – VI „Znam angielski śpiewająco!”

W trakcie zajęć z innowacji uczniowie mają okazję nie tylko rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego, ale także swoje zainteresowania i talenty muzyczno-wokalne. Podczas zajęć bazujemy na tekstach piosenek anglojęzycznych, co pozwoli uczniom szybciej i łatwiej zapamiętać poznawane zwroty czy struktury. Celem innowacji jest również zapoznanie uczniów z elementami historii, kultury i tradycji krajów angielskiego obszaru językowego, zwłaszcza tej związanej z muzyką i piosenką.

W ramach zajęć z innowacji uczniowie poznają zagadnienia i rozwijają umiejętności w następującym zakresie:

  • Podstawowe informacje dotyczące kultury i geografii krajów angielskiego obszaru językowego;
  • Najważniejsze fakty historyczne związane z muzyką w/w krajów;
  • Poznanie hymnów państwowych Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Australii i Kanady;
  • Poznanie tradycyjnych pieśni i kolęd anglojęzycznych;
  • Analiza tekstów kultowych przebojów anglojęzycznych;
  • Poznawanie i utrwalanie struktur gramatyczno-leksykalnych występujących w odpowiednio dobranych tekstach piosenek;
  • Prezentacja własnych, ulubionych utworów anglojęzycznych, tworzenie ćwiczeń na bazie tekstów wybranych przez uczniów piosenek.

Celem innowacji jest przede wszystkim zmotywowanie uczniów do nauki języka obcego, poszerzenie słownictwa poza treści programowe wynikające z podstawy programowej, kształcenie umiejętności językowego radzenia sobie w sytuacjach komunikacyjnych typowych i nietypowych. Poprzez wykorzystanie naturalnych w tej fazie rozwoju dziecka zainteresowań i zdolności związanych z wykorzystaniem utworów ulubionych anglojęzycznych wykonawców, innowacja ma na celu rozwinięcie kompetencji kluczowych i, co najważniejsze, stopniowe budowanie świadomości językowej. Pomoże to w dużym stopniu zapobiec przyszłym niepowodzeniom wynikającym z braku świadomości językowej. Kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności językowych odbywać się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technik i ćwiczeń multimedialnych oraz profesjonalnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie rozwijać będą wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, a także pogłębią wiedzę uczniów dotyczącą kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Skip to content