„Zrób to sam. Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze.”

Inspiracją do opracowania innowacji był fakt, że dzieci chętnie przystępują do wszelkich zadań, które mają charakter doświadczenia lub eksperymentu. Lekcje zawierające tego typu działania wyzwalają w uczniach większą aktywność, chęć do działania, prowokują pytania, prowadzą do szybszego i częstszego formułowania wniosków oraz ogólnie wzmagają zainteresowanie prezentowanymi treściami. Dotyczy to zarówno uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w procesie nauczania jak i uczniów słabych. Niestety, obszerność i różnorodność materiału w programie nauczania przyrody, a także czasochłonność doświadczeń i eksperymentów nie pozwalają na zbyt częste stosowanie tych działań w ramach programowych jednostek lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone w ramach innowacji „Zrób to sam. Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze” dadzą uczniom możliwość lepszego poznawania praw rządzących światem przyrody poprzez częstsze wykonywanie doświadczeń i eksperymentów. Empiryczne poznawanie świata stanowić ma zachętę do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych na kolejnych etapach kształcenia.

W trakcie zajęć uczniowie będą pracować samodzielnie, w parach bądź w grupach, co umożliwi kształtowanie umiejętności pracy w zespole. Wykonywane doświadczenia i eksperymenty będą poprzedzone komentarzem wprowadzającym, a zakończone wspólnym wyciąganiem wniosków. Przed każdym doświadczeniem uczniowie otrzymają szczegółową instrukcję. Konieczność korzystania z instrukcji kształtuje umiejętność czytania ze zrozumieniem. Każda instrukcja zawierać będzie zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy przeprowadzaniu konkretnego doświadczenia. Jednym z głównych celów innowacji, obok poszerzania
i wzbogacania wiedzy o prawach rządzących przyrodą, jest kształcenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczniów.

 

CELE GŁÓWNE

 • rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej;
 • popularyzacja wiedzy przyrodniczej;
 • wyrabianie umiejętności pracy indywidualnej;
 • wyrabianie umiejętności pracy w grupie;
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez stosowanie się do instrukcji i procedur;
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji (np. wykorzystanie Internetu i encyklopedii);
 • zwiększanie motywacji uczniów do nauki przyrody poprzez ukazanie jej obecności
  w życiu codziennym;
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.

 

 

 

Skip to content